Dålig IT-miljö knäcker företagen!

över 3 år sedan

Unionen genomförde förra året en undersökning av hur tjänstemän i Sverige upplever att IT-miljön fungerar. Den visar på en allmänt mycket stort missnöje med hur IT-miljöer uppfattas fungera. Faktum är att det blivit än värre jämfört med 2014.

Endast 6% (10%, 2014) upplever att IT-miljön fungerar som önskat. Undersökningen visar att ”30 minuters arbetstid om dagen, per tjänsteman”, går förlorad till en samlad kostnad för arbetsgivarna på 14,5 miljarder kronor.

Unionen konstaterar också ”Om man inte kan lita på systemet ökar belastningen på användaren. Nästan fyra av tio tjänstemän känner inte den tilliten”.

CGit är ett av de företag i Sverige, inom vår nisch, som har allra längst erfarenhet av proaktiv, automatiserad IT-drift. Vi kallar det för ”AutoIT”. Våra system för att hantera och automatisera kunders IT-miljöer har tiotusentals mantimmars utveckling bakom sig. Vår support och helpdesk, belägen i Sverige, består uteslutande av högkompetent personal som har mångårig erfarenhet av vår drift. Dessutom har vi flera team av specialister som dagligen arbetar i komplexa miljöer.

I tillägg till vårt Driftskoncept ”AutoIT” har vi en av branschens i särklass mest avancerade hostingmiljöer byggd på nästa generations säkerhet och infrastrukturlösningar.

Vi vet hur man förebygger de problem som dagligen orsakar förlorad arbetstid och därmed stora kostnader för arbetsgivare i hela landet. Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Läs mer om våra driftstjänster här.

Här hittar ni Unionens sammandrag av rapporten och här är hela rapporten.

Det allra senaste från oss

Här finns mer att läsa om