News

The latest news from Cgit!

  • Detta måste du känna till...

    över 3 år sedan

    En av de stora fördelarna med Office 365 och Azure AD är möjligheten till lösenordssynkronisering med ert lokala Active Directory. Men det finns en del saker som ni bör vara medvetna om.

    Läs hela nyheten

    Taggat: Office 365 Microsoft AD Azure AD sync