News

The latest news from Cgit!

  • Erfarenheter från en Cryptolocker-attack

    över 5 år sedan

    Att skydda sig mot nya typer av hot är inte enkelt, men långt ifrån omöjligt. Det handlar om att fysiskt sätta upp en stabil säkerhetsplattform men samtidigt, och minst lika viktigt, om att utbilda och informera användare om vilka säkerhetsrisker som är förknippade med olika internet- och mailvanor. I den här bloggposten delar CGit med sig av sina erfarenheter kring "Cryptolocker" som förhoppningsvis kommer att ge er lite matnyttig information.

    Läs hela nyheten

    Taggat: Palo Alto CGit Informationssäkerhet IPS SSL-dekryptering Anti-Spyware Global-Protect WildFire TRAPS